GEMEENTEBLADVaststelling wijzigingsplan “Hugten 23 te Maarheeze”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwsmaarheeze.nl op: 08-03-2024

  1. Bekendmakingen Maarheeze
  2. GEMEENTEBLADVaststelling wijzigingsplan “Hugten 23 te Maarheeze”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Hugten Maarheeze Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Maarheeze

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.9a, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 27 februari 2024 het wijzigingsplan “Hugten 23 te Maarheeze” hebben vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op vrijdag 8 maart 2024 tot en met donderdag 18 april 2024 ligt het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende bijlagen voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijerplein 1 te Budel.Doel Omzetten agrarisch bedrijf naar wonen. InzageWij adviseren u het ontwerp wijzigingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1706.WPBG3102-VAS1. Deze versie is juridisch bindend. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. U kunt een afspraak maken via 14-0495.Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, daarom kunt u het plan ook bekijken op de landelijke website https://omgevingswet.overheid.nl. Bovenaan de website klikt u op ‘Regels op de kaart’, klik nogmaals op ‘regels op de kaart’. Via het tabblad ‘Document zoeken’ kunt u zoeken op de plannaam of het plannummer van het project. Het plannummer is: NL.IMRO.1706.WPBG3102-ONT1.BeroepTegen het besluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan kan eenieder gedurende de voornoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer u eerder geen zienswijze hebt ingediend én u ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk.InwerkingtredingHet vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.Cranendonck, 7 maart 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Maarheeze. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.