PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, Hanssen Agro, Hugten 20, 6026 RG te Maarheeze, Z/195097

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsmaarheeze.nl op: 12-12-2023

  1. Bekendmakingen Maarheeze
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, Hanssen Agro, Hugten 20, 6026 RG te Maarheeze, Z/195097

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Hugten Maarheeze Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Maarheeze

OntwerpbeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.Het project betreft de wijziging van een veehouderij, uitgevoerd op de Hugten 20, 6026 RG te Maarheeze, in de gemeente Cranendonck.Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 11 december 2023 tot en met 22 januari 2024 6 weken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl Een ieder kan tot en met 22 januari 2024 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.Aan deze procedure is het kenmerk Z/195097 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Maarheeze. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.