STAATSCOURANT(gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan ‘’t Laar 5-5a te Maarheeze’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwsmaarheeze.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen maarheeze
  2. STAATSCOURANT(gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan ‘’t Laar 5-5a te Maarheeze’

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van dinsdag 24 april 2012 het bestemmingsplan ‘’t Laar 5-5a te Maarheeze’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘’t Laar 5-5a te Maarheeze’ met het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit ligt gedurende 6 weken, van donderdag 14 juni 2012 tot en met woensdag 25 juli 2012, voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Tevens is het bestemmingsplan met het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit te raadplegen via de gemeentelijke website: http://1706.ropubliceer.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de sanering van het legkippenbedrijf aan ’t Laar 5-5a te Maarheeze. Het perceel krijgt de bestemmingen ‘Wonen’ (’t Laar 5a) en ‘Wonen-ruimte-voor-ruimte’ (’t Laar 5). Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage kan gedurende bovenstaande termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit van 24 april 2012 en het vastgestelde ter inzage liggende bestemmingsplan.

Unknown

 Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Maarheeze. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.