STAATSCOURANTOntwerp wijzigingsplan Oranje Nassaulaan 8-10 te Maarheeze, Cranendonck

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwsmaarheeze.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen maarheeze
  2. STAATSCOURANTOntwerp wijzigingsplan Oranje Nassaulaan 8-10 te Maarheeze, Cranendonck

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Cranendonck hebben het voornemen om het bestemmingsplan ‘Kom Maarheeze’ te wijzigen ex artikel 3.6, eerste lid, sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), conform de bevoegdheid die hiertoe is opgenomen in artikel 3.6, eerste lid van dit bestemmingsplan. Dit artikel maakt het mogelijk om de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘gebied met wijzigingsbevoegdheid’ te wijzigen in de zin dat een bouwvlak voor één vrijstaande woning kan worden toegevoegd. Ten behoeve van de realisatie van een de vrijstaande woning Oranje Nassaulaan 8-10 te Maarheeze is een wijzigingsplan aangeleverd, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing van deze wijzingsbevoegdheid. Het ontwerpwijzigingsplan ligt, tezamen met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van donderdag 8 augustus gedurende 6 weken (t/m 18 september) voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis te Soerendonk, Cranendonck 3-4. Het ontwerpplan kan tevens via elektronische weg worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voorts kan het ontwerpplan via de gemeentelijke website worden geraadpleegd: www.1706.ropubliceer.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Cranendonck, Postbus 209, 6020 AB Budel. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E. van Dijk van de afdeling Beleid, telefonisch via (0495) 431 2222 of per e-mail via e.vandijk@cranendonck.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Maarheeze. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.