GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan “Hugten 23 te Maarheeze” en zakelijke beschrijving

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwsmaarheeze.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Maarheeze
  2. GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan “Hugten 23 te Maarheeze” en zakelijke beschrijving

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Hugten Maarheeze Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Maarheeze

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp wijzigingsplan “Hugten 23 te Maarheeze” vrijdag 22 december 2023 t/m donderdag 1 februari 2024 voor eenieder ter inzage ligt.Doel Omzetten agrarisch bedrijf naar wonen. InzageWij adviseren u het ontwerp wijzigingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1706.WPBG3102-ONT1 of via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versie is juridisch bindend. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. U kunt een afspraak maken via 14-0495.Vanaf 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, vanaf 1 januari kunt u het plan bekijken op de landelijke website https://omgevingswet.overheid.nl. Bovenaan de website klikt u op ‘Regels op de kaart’, klik nogmaals op ‘regels op de kaart’. Via het tabblad ‘Document zoeken’ kunt u zoeken op de plannaam of het plannummer van het project. Het plannummer is: NL.IMRO.1706.WPBG3102-ONT1.Anterieure overeenkomstIn het kader van het ontwerp wijzigingsplan “Hugten 23 te Maarheeze” maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor eenieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage.Indienen zienswijzeOp het ontwerp wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een mondelinge zienswijze kunt u - op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website: www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Unknown

 Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Maarheeze. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.